Werken aan de brug in de Vaartstraat

Brug Vaartstraat (E313) - Afbraak tijdens nacht van 9 op 10 maart

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) informeert u graag over de
stappen die gezet zijn voor de vernieuwing van de brug van de Vaartstraat, over
de E313/E34 in Ranst.
Tijdens de eindejaarsperiode hebben we de omgevingsvergunning voor het
project verkregen. Dat betekent dat de vernieuwing van de brug uit de
startblokken kan schieten. Een nieuwe brug over een snelweg bouwen heeft
onvermijdelijk impact op het verkeer. We vatten de belangrijkste info voor u
samen in deze brief.
Vaartstraat afgesloten in beide richtingen vanaf 1 februari
Vooraleer de aannemer kan starten aan de bouw van de nieuwe brug, voert hij
voorbereidende werken uit. Vanaf donderdag 1 februari start hij met het rooien
van enkele bomen om de projectzone vrij te maken. Dat moet voor het
broedseizoen gebeuren. Tijdens dat seizoen is het namelijk verboden om vogels,
hun eieren en hun nesten te verstoren. De Vaartstraat wordt vanaf dan
afgesloten voor alle verkeer. De afgesloten werfzone bevindt zich tussen de
Zakstraat en de Oude Vaartstraat. Beide zijstraten blijven dus bereikbaar.
Die situatie geldt tot de nieuwe brug klaar is, vermoedelijk tegen eind 2024.
De gedetailleerde omleidingen, voor zowel de actieve weggebruikers als het
gemotoriseerd verkeer, liggen nog niet helemaal vast. Zodra deze bekend zijn,
zetten we de omleidingsplannen online en volgt er nog uitgebreide
communicatie.

Afbraak oude brug vanaf 9 maart

In de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 maart, van 22.00 tot 09.00 uur, gaat de
oude brug tegen de grond. Om de brug te slopen, moeten we de E34/E313 die
nacht volledig afsluiten in beide richtingen. We verwachten ernstige
verkeershinder. Weggebruikers rijden rond via Brussel en Breda.
Als de voorbereidende werken vlot verlopen, bouwen we de nieuwe brug vanaf
april 2024. Dat zal eveneens hinder met zich meebrengen op de snelweg. Het
verkeer zal moeten passeren via een verminderd aantal rijstroken tot het einde
van april. De concrete timing en impact ervan op het verkeer is steeds terug te
vinden via wegenenverkeer.be/ranst.
De timing is onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden.

Naar top