Inschrijvingen

Algemeen

GBS De Knipoog is een bewust kleinschalige gemeentelijke school.  Inzake inschrijvingen respecteren we de wettelijke regeling voor scholen met een maximumcapaciteit.  Dit betekent voor onze school dat we voor inschrijvingen gebruik maken van een digitaal inschrijvingssysteem via een aanmeldingsprocedure.  U hebt er dus alle belang bij om tijdig informatie te verzamelen over de visie, werking en omgeving van onze school zodat u zich vanaf dat de aanmeldingsprocedure start, kan registreren.  We zullen u tijdig en via verschillende kanalen informeren over het verloop van dit aanmeldings- en inschrijvingssysteem.  Het aanmelden zelf zal digitaal verlopen.  Ouders kunnen daarbij hun kind aanmelden om in te schrijven voor een bepaald schooljaar in één of meerdere scholen.  Ze geven daarbij de volgorde van hun schoolkeuze aan.  In functie van de maximumcapaciteit zullen aangemelde leerlingen gunstig of ongunstig gerangschikt worden.  Gunstig gerangschikte leerlingen moeten dan binnen een bepaalde periode hun inschrijving realiseren.  Inschrijvingen die niet tijdig gerealiseerd worden, zullen vanaf een bepaalde datum opengesteld worden voor vrije inschrijvingen.   

Tijdlijn digitale aanmeldings- en inschrijvingsprocedure inschrijvingen schooljaar 2024-2025:

Zaterdag 24 februari 2024Infomoment nieuwe leerlingen GBS De Knipoog (vooraf inschrijven hiervoor is verplicht en kan via secretariaat@deknipoogranst.be)
Dinsdag 27 februari 2024Start aanmeldingsperiode. 
Dinsdag 19 maart 2024Einde aanmeldingsperiode.
Donderdag 28 maart 2024Bekendmaken resultaat aanmeldingsperiode.
Maandag 22 april 2024Start inschrijvingsperiode.  Gunstig gerangschikte leerlingen (leerlingen met een ticket) kunnen zich vanaf vandaag (op afspraak) effectief inschrijven.  
Maandag 13 mei 2024Einde inschrijvingsperiode.
Vanaf donderdag 23 mei 2024Start vrije inschrijvingen.  Als er na het einde van de inschrijvingsperiode nog vrije capaciteiten zijn, kunnen leerlingen die niet werden aangemeld of geen ticket kregen toegewezen vanaf vandaag toch een plaats verwerven.  Neem om dit na te kijken altijd vooraf contact op met het schoolsecretariaat. (secretariaat@deknipoogranst.be) 

Opendeurmoment en schoolbezoek

Nieuwe leerlingen en hun ouders krijgen op ons opendeurmoment de kans om uitgebreid kennis te maken met onze school, het pedagogisch project, de schoolvisie, het schoolteam en onze werking.  Dit infomoment zal doorgaan op ZATERDAG 24 FEBRUARI 2024.  Verder info zal tijdig bekend gemaakt worden via onze schoolwebsite www.deknipoogranst.be

U kan er ook voor kiezen om een individueel bezoek aan de school te brengen om op die manier heel wat informatie over onze school en onze werking te verzamelen.  U maakt hiervoor een afspraak via het secretariaat (tel 03/475 14 48 of secretariaat@deknipoogranst.be) of u neemt contact op met de directie (directie@deknipoogranst.be). 

Instapdata

Kleuters mogen voor het eerst naar school vanaf de instapdatum nadat ze twee jaar en zes maanden geworden zijn.  Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum? Dan mag het al vanaf die dag naar school. 

De 7 instapdata voor de kleuterschool zijn: 

 • de 1ste schooldag na de zomervakantie
 • de 1ste schooldag na de herfstvakantie
 • de 1ste schooldag na de kerstvakantie
 • de 1ste schooldag van februari
 • de 1ste schooldag na de krokusvakantie
 • de 1ste schooldag na de paasvakantie
 • de 1ste schooldag na Hemelvaartsdag 

Voor het schooljaar 2023 - 2024 zijn volgende data instapmomenten:

 • De eerste schooldag 1/9/2023
 • De dag na de herfstvakantie 6/11/2023
 • De dag na de kerstvakantie 8/1/2024
 • De eerste schooldag van februari 1/2/2024
 • De dag na de krokusvakantie 19/2/2024
 • De dag na de paasvakantie 15/4/2024
 • De eerste schooldag na Hemelvaartsdag 13/5/2024

Vanaf de leeftijd van 3 jaar, kan een kleuter elke dag worden ingeschreven (als er nog plaats is) zonder rekening te houden met de instapdata.

Bij twijfel kan u op volgende website http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/naar-de-kleuterklas, op basis van de geboortedatum van uw kind, de instapdatum berekenen.

Leerplicht

In België geldt voor alle kinderen een leerplicht van 5 tot 18 jaar.  Op die manier wil de overheid er voor zorgen dat ALLE kinderen onderwijs krijgen.  Voor alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, start de leerplicht op hetzelfde moment, namelijk op 1 september van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden.  De leerplicht start dus al in de kleuterschool.  Voor 5-jarige kleuters is er een leerplicht van 290 halve lesdagen.  Voor jongere kinderen is er (voorlopig) geen leerplicht maar we moedigen als school ook hun aanwezigheid sterk aan omdat het essentieel is voor een vlotte en succesvolle schoolloopbaan.

Voldoende aanwezigheid in de kleuterschool is een vereiste voor 6-jarige leerlingen om de overstap naar de lagere school te mogen maken.  Als een kleuter onvoldoende aanwezig is geweest kan hij/zij de overstap naar de lagere school pas maken na gunstig advies van de klassenraad.  Bij onvoldoende aanwezigheid in de kleuterschool kan de klassenraad ook beslissen dat je kind nog een extra jaar kleuteronderwijs moet volgen voor het klaar is om de overstap te maken. 

Uitzonderlijk kan een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar, toch ingeschreven worden in het lager onderwijs.  Hierover kan alleen de klassenraad beslissen en die wint hiervoor advies in bij het centrum voor leerlingbegeleiding (CLB).

Vrije capaciteit schooljaar 2024 - 2025

K.L. CapaciteitVrije plaatsen
Instapklasgeboortejaar 202224

24

1° jaar Kleutergeboortejaar 202124

1

2° jaar Kleutergeboortejaar 202024

0

3° jaar Kleutergeboortejaar 201924

0

    
L.S.   
1° jaar Lagergeboortejaar 201824

0

2° jaar Lagergeboortejaar 201724

8

3° jaar Lagergeboortejaar 201624

0

4° jaar Lagergeboortejaar 201524

5

5° jaar Lagergeboortejaar 201424

0

6° jaar Lagergeboortejaar 201324

3

 

Vrije capaciteit schooljaar 2023 - 2024

K.L. CapaciteitVrije plaatsen
Instapklasgeboortejaar 2021240
1° jaar Kleutergeboortejaar 2020240
2° jaar Kleutergeboortejaar 2019240
3° jaar Kleutergeboortejaar 2018240
    
L.S.   
1° jaar Lagergeboortejaar 2017248
2° jaar Lagergeboortejaar 2016240
3° jaar Lagergeboortejaar 2015243
4° jaar Lagergeboortejaar 2014240
5° jaar Lagergeboortejaar 2013242
6° jaar Lagergeboortejaar 2012244

 

Downloads

Naar top