OVSG pedagogische begeleidingsdienst

Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw).

OVSG is de koepelorganisatie van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs. OVSG maakt de volgende kernopdrachten waar voor de leden:

  • belangen behartigen
  • pedagogisch begeleiden
  • juridische dienstverlening verstrekken
  • vorming en nascholing aanbieden

De pedagogische begeleiding wordt in onze school verzorgd door Bart Van Dijck.

Naar top