Schoolraad

In alle lagere scholen is een schoolraad actief.  Deze raad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden.   Aangelegenheden over het personeel van de school komen hier echter niet ter sprake.

De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal tweemaal per schooljaar.

De huidige schoolraad is sinds april 2021 samengesteld uit volgende stemgerechtigde leden:

Leerkrachten:                                   Ouders:

Sofie Van Dijck                                 Hans Moens (papa van Elena en Rosalia Moens 1ste)          

Shauni Van Reusel                          Thierry Wouters (papa van Finne Kikkerklas en Liv 3de)  

Directeur van de school: niet stemgerechtigd

Naar top