Vriendenkring

De oudervereniging van onze school. 

Er is in onze school een oudervereniging ‘Vriendenkring’ genaamd.  Deze oudervereniging is samengesteld uit een aantal ouders die zich kandidaat gesteld hebben om actief deel te nemen aan de organisatie van verschillende schoolactiviteiten.  Zo organiseren zij traditiegetrouwe activiteiten zoals de Knipoogslag, het sinterklaas- en carnavalsfeest, de afscheidsrecepties, werkzaamheden in onze school, …  Bij al deze activiteiten rekenen ze zoveel mogelijk op de hulp van bereidwillige ouders. De opbrengsten van de georganiseerde activiteiten worden geïnvesteerd in zinvolle programma’s voor de leerlingen, zoals financiële tussenkomst voor meerdaagse uitstappen, educatieve uitstappen, schoolreizen, schoolse evenementen, schoolmaterialen en -benodigdheden, … 

Enkele doelstellingen van de oudervereniging zijn:

  • Samen met het schoolbestuur, de leerkrachten en ouders helpen om een aantal zaken te realiseren.
  • Activiteiten organiseren waarvan de opbrengst aangewend wordt om onder andere extra-murosactiviteiten mee te financieren.
  • Een brugfunctie vervullen tussen ouders en school.

Meer info over de werking en activiteiten van de oudervereniging kan je verkrijgen bij één van de leden via volgende contactgegevens: deknipoogvriendenkring@gmail.com

Facebook: De Vriendenkring GBS De Knipoog Ranst

Nieuwe kandidaten en extra helpende handen zijn altijd welkom!

Vergaderingen schooljaar 2023-2024

Telkens in de refter van de school 

14/09/2023

16/11/2023 

18/01/2024

21/03/2024

16/05/2024

13/06/2024

Activiteiten 

  • zaterdag 21/10/2023: fuif
  • zaterdag 25/11/2023: Knipoogslag
  • vrijdag 09/02/2024: carnaval
  • zaterdag 04/05/2024: schoolfeest
  • vrijdag 21/06/2024: knipoogfinale
  • dinsdag 25/06/2024: afscheidsreceptie oudste kleuters en leerlingen 6de leerjaar 

Soepdagen: 

Tussen de herfst- en krokusvakantievakantie krijgen alle leerlingen op woensdag om de veertiendagen gratis soep aangeboden tijdens de voormiddagspeeltijd. 

Huishoudelijk reglement en privacyverklaring

Als bijlage.

Naar top