Renovatiewerken aan de loods naast de school

Beste ouders,

Na de paasvakantie zal er gestart worden met de renovatiewerken van de loods naast de school.  Er zal vanaf 22 april een werfzone afgebakend worden waardoor de parking en de huidige fietsenstalling niet meer beschikbaar zijn. In afwachting van de voltooiing van de werken zal een voorlopige fietsenstalling voorzien worden naast de toegangsweg van de school. Zie plan in bijlage.

In de eerste fase zal, vanaf 29 april, gestart worden met de asbestverwijderingswerken. Deze werken zullen uitgevoerd worden door een erkende asbestsaneringsfirma. Hierbij zullen alle wettelijke veiligheidsmaatregelen worden getroffen zodat er op geen enkel moment gevaar is voor de schoolgaande kinderen en naschoolse sportclubs. Voor eventuele vragen hieromtrent kan u terecht op de technische dienst op het nummer 03 470 10 81.

De renovatiewerken zullen uitgevoerd worden in 4 fasen. Wij zullen u tijdig op de hoogte brengen van de volgende fase van de werken.

Naar top