Schooluren

Lesuren

We vragen de aanvangsuren van de lessen 's morgens en 's middags stipt te respecteren. Onze kleuters (KS) stoppen 's middags en 's avonds 5 minuten vroeger, namelijk om 11.50 uur en 15.30 uur. Dat geeft ouders de kans om ook op tijd aan de lagere schoolpoort (LS) te geraken.

Voormiddag 8.45 uur-11.50 uur KS / 11.55 uur LS Speeltijd 10.25 uur-10.40 uur
           
Namiddag 13.15 uur-15.30 uur KS / 15.35 uur LS Speeltijd 14.30 uur-14.45 uur
           
Woensdag 8.45 uur-12.20 uur      

Te laat komen - vroeger vertrekken

Het is niet prettig dat kinderen te laat komen. Het klasgebeuren is dan volop bezig en het is voor hen dan ook moeilijk aan te sluiten bij de les. Wij vragen met aandrang de aanvangsuren te respecteren. Te laat komen past niet, stoort de anderen en is niet erg beleefd. Daarom wensen we dat alle kinderen minstens 5 minuten voor de aanvang van de lessen op school zijn.

In het kader van de veiligheid moeten kinderen die toch te laat komen, zich eerst melden bij het secretariaat of bij de directeur voor ze zich, zo vlug als mogelijk, naar de klas begeven. Bij herhaaldelijk te laat komen zal er in overleg gegaan worden met de ouders van de leerling. Als kinderen om één of andere reden de school vroeger moeten verlaten, wordt hiervoor ALTIJD VOORAF toestemming gevraagd aan de directeur.

Veronique Verheyen:
Naar top